تغییر سیمای آموزش و پرورش به واسطه فناوری

فناوری به طور قابل توجه و با سرعتی خیره کننده در نظام آموزشی نفوذ کرده و انتظار می رود موارد استفاده از آن طی سال های آینده افزایش چشمگیری داشته باشد.

تغییر سیمای آموزش و پرورش به واسطه فناوری

فناوری یکی از بخش های ارزشمند هر جامعه محسوب می شود که پیوسته در حال تغییر است. زمانی که این تغییرات رخ می دهند، اعضای یک فرهنگ مشخص باید با آنها سازگار و منطبق شوند. این مساله مشخص به ویژه برای افرادی که در حوزه آموزش و پرورش فعال هستند، صدق می کند. فناوری به طور قابل توجه و با سرعتی خیره کننده در نظام آموزشی نفوذ کرده و انتظار می رود موارد استفاده از آن طی سال های آینده افزایش چشمگیری داشته باشد.

تغییر سیمای آموزش و پرورش به واسطه فناوری

به گزارش "گروه علم و فناوری" عصرایران، معلمان می توانند بدون استفاده از رایانه های رومیزی، لپ تاپ ها و تبلت ها به آموزش دانش آموزان بپردازند، اما دیر یا زود باید تغییرات و سازگاری هایی را برای استفاده از تجهیزات دیجیتال به عنوان بخشی از فضای آموزشی و یادگیری ایجاد کنند.

امروزه، در کشورهای مختلف جهان مسئولان بیش از پیش به استفاده از رایانه ها، تخته های هوشمند، لپ تاپ ها و تبلت ها در کلاس تشویق می شوند. رایانه ها و لپ تاپ ها تا پیش از این در برخی از مدارس جهان به کار گرفته شده اند. تبلت ها نیز آخرین فناوری رایانه ای هستند که برای استفاده در فضای آموزشی و یادگیری توصیه می شوند.

بسیاری از معلمان از تخته های هوشمند برای آموزش دانش آموزان به ویژه در مقاطع پایین تر استفاده می کنند. تخته های هوشمند امکان استفاده از نرم افزار رایانه ای و ارائه مباحث به صورت رسانه ای را در راستای آموزش هرچه بهتر دانش آموزان فراهم می کنند. معلمان از رایانه به عنوان ابزار آموزشی مکمل استفاده می کنند. بر همین اساس، آنها به دانش آموزان اجازه می دهند تا به چند گروه تقسیم شده و مفاهیم آموزشی را از طریق کار با نرم افزارها و وب سایت های تایید شده فرا بگیرند.

این در شرایطی است که مدارس راهنمایی و دبیرستان ها از روش های مستقیم تری نسبت به دبستان ها برای بهره مندی از امتیازات فناوری در نظام آموزشی استفاده می کنند. برخی از مدارس راهنمایی و دبیرستان ها برای هر دانش آموز یک لپ تاپ اختصاص داده که باید در کلاس درس از آن استفاده کنند. این لپ تاپ ها در ابتدای سال تحصیلی به دانش آموزان تحویل داده شده و در پایان سال تحصیلی به مسئولان مدرسه باز گردانده می شوند.

تغییر سیمای آموزش و پرورش به واسطه فناوری

همچنین، دانش آموزان باید تکالیف خود را در برخی مدارس راهنمایی و دبیرستان ها به صورت آنلاین و از طریق استفاده از شبکه با دانش آموزان دیگر تکمیل کنند. اگرچه روش های سنتی در بسیاری مدارس همچنان به کار گرفته می شوند، اما آموزش دیجیتال با آهنگی سریع در حال رشد است.

از سوی دیگر، آموزش در سطح کالج و دانشگاه همچنان شامل ارائه سخنرانی، کنفرانس و نت برداری شده، اما دانشجویان و اساتید این قبیل فعالیت ها را می توانند با استفاده از فناوری رایانه ای انجام دهند. فناوری دیجیتال ثبت و ضبط اطلاعات را برای دانشجویان تسهیل کرده و به اساتید کمک می کند تا با استفاده از آن سخنرانی ها و شیوه آموزشی خود را بهبود ببخشند.

نظام آموزشی یکی از بخش های اصلی هر جامعه محسوب شده و جایی است که فناوری می تواند کاربردهای بسیاری داشته باشد. بسیاری از مشاغل در حال حاضر و آینده شامل استفاده از فناوری رایانه ای شده و مردم باید از چگونگی استفاده از این علوم برای دستیابی به سطح زندگی مناسب و معقول آگاه باشند.

از این رو، مدارس باید دانش آموزان را در معرض فناوری دیجیتال قرار داده و آنها را با دانش و ظرفیت رقابت بیشتر در دنیای امروز آماده کنند. با تداوم روند فعلی، فناوری از اهمیت ویژه ای برای محیط آموزشی و یادگیری برخوردار بوده و به یکی از اجزای جدایی ناپذیر آن مبدل خواهد شد.