اسکیت بورد حلقه‌ای

این اسکیت دو چرخ است که داخل هر چرخ آن یک تخته نصب شده است که کاربر می‌تواند پاهای خود را روی آنها قرار دهد.

اسکیت بورد حلقه‌ای

اسکیت بوردی به شکل حلقه تولید شده است که کاربر با قرار دادن هر دو پا در دو حلقه می‌تواند حرکت کند.

یک شرکت اروپایی اسکیت بوردی به شکل دو حلقه تولید کرده است که مدل آن خیلی خاص ساخته شده است؛ این اسکیت دو چرخ است که داخل هر چرخ آن یک تخته نصب شده است که کاربر می‌تواند پاهای خود را روی آنها قرار دهد.

سازندگان نام پست مدرن را برای این اسکیت گذاشته‌اند و در حال حاضر به بازار عرضه شده است و قیمت آن 100 دلار است.