سطل‌ زباله هوشمند

یک شرکت فنلاندی دست به ساخت وسیله‌ای هوشمند به نام ENEVO زده است که به نظافت و پاکیزگی شهر‌ها کمک بسیاری می‌کند.

سطل‌ زباله هوشمند

کافی است این گجت را زیر سطل‌ آشغال قرار دهید، به مرور زمان و با پر شدن سطل آشغال، سطح زیرین آن پائین آمده و به این دستگاه برخورد می‌کند، سپس سنسور مربوطه با فرستادن پیغام به مرکز ارتباطات شهرداری، نیاز به تخلیه این سطل آشغال را اعلام می‌کند.

سطل‌ زباله هوشمند

تقریباً چند سالیست که سطل‌های آشغال در سرتاسر شهر به شکل منظمی سامان‌دهی‌ شده‌اند و البته شرایط فعلی همچنان قابل ارتقا به شرایط بهتر نیز است.

با پیشرفت علم و تکنولوژی و مدد جویی از آن در زمینه‌های مختلف می‌توان شرایط بهتری را فراهم کرد، در مورد مساله مورد بحث بالا نیز می‌توان با بهره‌گیری از برخی‌ وسائل به بهبود آن کمک کرد.

سطل‌ زباله هوشمند

یک شرکت فنلاندی دست به ساخت وسیله‌ای هوشمند به نام ENEVO زده است که به نظافت و پاکیزگی شهر‌ها کمک بسیاری می‌کند. برای استفاده از این گجت کافی است آن‌را در زیر سطل‌ آشغال قرار دهید، به مرور زمان و با پر شدن سطل آشغال، سطح زیرین آن پائین آمده و به این دستگاه برخورد می‌کند، سپس سنسور مربوطه با فرستادن پیغام به مرکز ارتباطات شهرداری، نیاز به تخلیه این سطل آشغال را اعلام می‌کند. از دیگر قابلیت های این دستگاه می‌توان آنالیز اطلاعات برای تخمین زمان مورد نیاز پر شدن یک سطل آشغال و یا گزارش‌گیری‌های ماهیانه اشاره کرد.