یادداشت برداری متفاوت با قلم هوشمند N2

حتی اگر قلم هوشمند نئو N2 که از آلومینیوم ساخته شده به دستگاه هوشمند کاربر متصل نباشد در زمان برقراری اتصال یادداشت های وی به صورت خودکار به دستگاه منتقل می شوند.

یادداشت برداری متفاوت با قلم هوشمند N2

قلم هوشمند نئو N2 برای افراد علاقمند به یادداشت برداری می تواند گزینه ای جالب توجه باشد زیرا این فعالیت قدیمی را جذاب‌تر می نماید. این قلم هوشمند هنگامی که همراه با کاغذ مخصوص خود مورد استفاده قرار بگیرد امکان یادداشت برداری و مشاهده فوری آن روی یک دستگاه هوشمند را فراهم می کند.

یادداشت برداری متفاوت با قلم هوشمند N2

به گزارش "گروه علم و فناوری" عصرایران، حتی اگر قلم هوشمند نئو N2 که از آلومینیوم ساخته شده به دستگاه هوشمند کاربر متصل نباشد در زمان برقراری اتصال یادداشت های وی به صورت خودکار به دستگاه منتقل می شوند.

یادداشت برداری متفاوت با قلم هوشمند N2

یکی دیگر از ویژگی های جالب توجه این قلم هوشمند امکان ضبط صدا است. قلم هوشمند نئو N2 به میکروفونی کوچک و ضبط کننده صدا داخلی مجهز شده است و امکان دیکته کردن به دستگاه در 15 زبان مختلف وجود دارد.

یادداشت برداری متفاوت با قلم هوشمند N2

ایمیل کردن صفحات به آسانی استفاده از آیکون ایمیل روی صفحه کاغذ مخصوص قلم هوشمند نئو N2 است و همچنین می توانید متن ها را بر اساس تاریخ و یا برچسب آنها جستجو کنید.