تصویربرداری 4K با نصب دوربین 110 هزاردلاری روی یک پهپاد

به منظور نصب مناسب این دوربین بر روی پهپاد شرکت آمریکایی Brain Farm Cinema و شرکت سوئدی سازنده پهپاد به نام Intuitive Ariel با یکدیگر همکاری نمودند و در نهایت این دوربین که همراه با متعلقاتش حدود 10 کیلوگرم وزن داشت بر روی پهپاد سوار شود.

تصویربرداری 4K با نصب دوربین 110 هزاردلاری روی یک پهپاد

با نصب یک دوربین فوق دقیق و 110 هزار دلاری Phantom Flex 4K بر روی یک پهپاد، تصاویری با دقت هزار فریم در ثانیه ثبت شده که کیفیت و وضوح آنها حیرت کارشناسان را برانگیخته است.

تصویربرداری 4K با نصب دوربین 110 هزاردلاری روی یک پهپاد

به منظور نصب مناسب این دوربین بر روی پهپاد شرکت آمریکایی Brain Farm Cinema و شرکت سوئدی سازنده پهپاد به نام Intuitive Ariel با یکدیگر همکاری نمودند و در نهایت این دوربین که همراه با متعلقاتش حدود 10 کیلوگرم وزن داشت بر روی پهپاد سوار شود.

بدین منظور بازوهایی از جنس فیبر کربنی و امکاناتی برای چرخش دوربین هم به پهپاد اضافه شد. در ادامه پهپاد به پرواز درآمد و تصاویری تهیه شد که حیرت پیتر جکسون کارگردان سینما و مالک شرکت Brain Farm Cinema را در پی داشت.

تصویربرداری 4K با نصب دوربین 110 هزاردلاری روی یک پهپاد

در یکی از این تصاویر یک خودروی بزرگ در حال عبور از گل ولای است و جزییات پاشیده شدن آب و گل به اطراف با وضوحی کم سابقه برای مخاطب قابل دیدن است. متخصصان امیدوارند بتوانند در آینده از این دوربین ها برای تصویربرداری حرفه ای و در حوزه های مختلفی استفاده کنند.