جلوگیری از اجرای خودکار برنامه‌ ها با Servicely

شما با مشخص کردن اپلیکیشن‌هایی که نیازی به اجرای آن‌ها در پس زمینه و در زمان خاموش بودن گوشی ندارید، و با تعیین یک بازه‌ی زمانی برای بستن خودکار آن‌ها، Servicely را مسئول نظارت بر آن‌ها می‌کنید.

جلوگیری از اجرای خودکار برنامه‌ ها با Servicely

تا بحال پیش آمده که شاهد از دست رفتن شارژ گوشی خود بخصوص بعد از بیدار شدن از خواب باشید آن هم در حالی که تمام مدت شب گوشی شما در حالت Standby بوده است؟ اگر این چنین است Servicely اپلیکیشنی مخصوص شماست که وظیفه دارد برنامه‌هایی را که در پس‌زمینه‌ی گوشی به فعالیت و مصرف باتری مشغولند متوقف کند.

جلوگیری از اجرای خودکار برنامه‌ ها با Servicely

همانطور که گفته شد دلیل این مصرف باتری‌ها باز بودن اپلیکیشن‌ها در پس‌زمینه‌ی گوشی است به طوری که حتی اگر صفحه‌ی گوشی را خاموش کنید، ممکن است تعدادی از برنامه‌ها همچنان به فعالیت خود در پس‌زمینه ادامه دهند. برای مثال وایبر یکی از این اپلیکیشن‌ها است و به همین دلیل نیز هر زمان که پیامی به شما برسد، این اپلیکیشن اجرا خواهد شد حتی اگر صفحه‌ی گوشی خاموش باشد. البته فعالیت داشتن اپلیکیشن‌هایی نظیر وایبر، جزو موارد ضروری هستند و Servicely تنها به دنبال اپلیکیشن‌های غیر‌ضروری و مضر برای باتری خواهد بود. شما با مشخص کردن اپلیکیشن‌هایی که نیازی به اجرای آن‌ها در پس زمینه و در زمان خاموش بودن گوشی ندارید، و با تعیین یک بازه‌ی زمانی برای بستن خودکار آن‌ها، Servicely را مسئول نظارت بر آن‌ها می‌کنید به این معنا که اگر فرضا بازه‌ی زمانی مشخص شده 5 دقیقه باشد، این اپلیکیشن در هر 5 دقیقه به صورت خودکار برنامه‌های درحال اجرا را چک می‌کند و در صورتی که اپلیکیشن‌های مشخص شده در لیست برنامه‌های در حال اجرا باشند به سرعت آن‌ها را متوقف خواهد کرد. هر چه این بازه‌ی زمانی کوتاه‌تر باشد، مصرف باتری توسط این اپلیکیشن‌ها نیز کمتر خواهد بود.

جلوگیری از اجرای خودکار برنامه‌ ها با Servicely

البته Servicely به نحوی برنامه‌ریزی شده است که قادر به بستن برنامه‌های foreground (برنامه‌ای که در آن لحظه مشغول کار با آن هستید) نباشد. برای مثال فرض کنید اپلیکیشن Zapya را به لیست سیاه این اپلیکیشن اضافه کرده‌اید و بازه‌ی زمانی آن را نیز روی 60 ثانیه قرار داده‌اید. اگر چنین دستوری در Servicely وجود نداشت، زمانی که مشغول کار با Zapya بودید و 60 ثانیه به اتمام می‌رسید، اپلیکیشن مذکور به صورت خودکار بسته می‌شد و عملیات در حال انجام به شکل ناموفق به پایان می‌رسید. به همین دلیل Servicely اپلیکیشن‌های foreground را در لیست سفید خود قرار می‌دهد تا هیچ گونه مزاحمتی در کارکرد گوشی شما به وجود نیاید و تنها اپلیکیشن‌هایی که به آن‌ها نیاز نخواهید داشت متوقف شوند.